Miljöpolicy

Vi är mycket miljömedvetna och har ett utpräglat miljötänkande som bidrar till en bättre och renare miljö. Vid vårt val av leverantörer finns deras miljöaspekt med som ett en viktig faktor. För oss är det naturligt att värna om miljön på både kort och lång sikt.

Webbutiken

Vi har vår webbutik på en server som drivs av miljömärkt el klassad av Naturskyddsföreningen som bra miljöval (produceras med sol- eller vindkraft) (http://www.naturskyddsforeningen.se/bra-miljoval/el/inkopare/). Servern står lokalt här i Sverige.

Kontoret

 - Bevara naturresurserna genom återanvändning och återvinning av material, genom inköp av återvunnet material och genom användning av förpacknings- och annat material som är återvunnit och kan återvinnas igen.

 - Marknadsföra produkter som är säkra för avsedd användning, energieffektiva och miljöanpassade så att de kan återanvändas, återvinnas eller deponeras på ett säkert sätt.

 - Ta hand om allt vårt avfall på ett säkert och ansvarsfullt sätt. Produktion - Tillverkning Nya moderna maskiner med så lite lösningsmedel som möjligt används. Vi ställer höga krav på miljöaspekten vid inköp av ny utrustning. Vi väljer alltid ett av de bästa miljöalternativen och vi håller en högstandard på vår maskinpark.En av våra UV-Printrar i vår maskinpark som vi använder i vår produktion av skylthållare.